Tilbage til Ejendomme

Bjørstrupvej 17 – Matr. 2g, Dønnevælde

Bjørstrupvej 17, matrikel 2g, Dønnevælde. Taget 1953 og set fra sydøst.

17. januar 1832 lejer gårdejeren på på Bøghavegård, Niels Larsen et jordstykke ud til en Jørgen Pedersen (f. 1801) og hans efterkommere. Jørgen Pedersen bor i Pikkerhuse på matrikel 1, Sandagerhus (Dønnevældevej 66). De lejer sandsynligvis jorden for at få jord nok til dyrkning.

17. marts 1840 laver Jørgen Pedersen en fremlejekontrakt til en Jørgen Jørgensen (f. 1812) på jordlodden. Jørgen Jørgensen og hans kone og 1-årige søn bor hos Jørgen Pedersen i Sandagerhus (ses i folketællingen for 1840). Det kunne godt tolkes sådan, at Jørgen Jørgensen og hans unge familie er i gang med at bygge et hus på grunden og så får lov til at bo i Pikkerhuse imens. Jeg kan ikke umiddelbart gennemskue om de to Jørgen’er eller deres koner er i familie med hinanden.

Uanset hvad, så fortryder Jørgen Jørgensen vist sit projekt, for to år senere, 25. juli 1842, fremlejer denne Jørgen Jørgensen så jordstykket videre til Rasmus Jakobsen, som få måneder efter (11/9/1842) gifter sig Helsinge Kirke med Karen Andersdatter. De står også opført som boende på matriklen i 1845, så der er der i hvert fald blevet bygget et hus.

Dette bekræftes først sikkert ved at Rasmus Jacobsen i første kvartal 1862 forsikrer et hus på 2a’s lejejord.

22. september 1872 (eller 14/7/1874) udstykkes jordstykket så endeligt, så Rasmus Jacobsen køber det af den daværende ejer af Bøghavegård Hans Hansen. Den udmatrikuleres som 2g, Dønnevælde by.

Familien bor i huset i tre generationer. Læs om dette under “Svend Skomager

6. juni 1888, lyst 24/7/1888 sælger/overgår skødet fra Rasmus Jakobsen til sønnen, Svend Rasmussen (Svend Skomager). Selve skødet ligger i original på Gribskov arkiv i Græsted.

Bjørstrupvej 17 ca 1918

Før 1925 flytter Svend Rasmussens søn, Karl Rudolf Rasmussen ind i 2g og køber den endeligt, da faderen dør i 1938. Faderen har i mellemtiden boet på matrikel 2d som en aftægtsbolig.

Karl Rudolf Rasmussen dør ca. 1964 og ejendommen overtages af en mand, der gik i gang med at modernisere ejendommen. Men opgaven var vist for stor for ham, så ca 1965 sælger han den videre til Per Søgaard og Anna DoritSøgaard (født Mensing). Da de overtog ejendommen var den ubeboelig – fx manglede taget.

Per og Dorit havde Dansk kontorforsyning i Lyngby og da deres søn skulle starte i skole i 1974, flyttede de til Lyngby. Men de beholdt Bjørstrupvej 17 som lystejendom, og var der hver weekend.  I august 1975 valgte de dog alligevel at flytte permanent til Dønnevælde, så sønnen, Jens Peter, startede i stedet i Græsted skole.

Men Per ønskede  at få et større landbrug, så derfor solgte de ejendommen i 1976 og købte i stedet ‘Langelandsgården’ i Kolsbæk (ved Rågeleje). Efterfølgende flyttede de i 1979 til ‘Kolagergård’ i Jylland.

Per husker ikke i dag, hvem han solgte ejendommen til, kun at den nye ejer var VVS-mand og at hans hustru brændte for at bo på landet. Jeg er ikke klar over, om den nye ejer var den Jørgen Jørgen Børge Mogensen, som solgte ejendommen videre i 1983, eller om der var en anden ejer i den mellemliggende tid.

Skøderne viser dog, at den 25/1/1983 sælger en Jørgen Børge Mortensen halvdelen af 2g og 6b til Lene Christensen. Købesummen er 1.150.000,- Den anden halvdel sælges ligeligt fordelt mellem Greta Loftsson og Finn Petersen.

3/4/1984 sælger Greta Loftsson og Finn Petersen deres to fjerdedele af 2g og 6b til Lene Christensen, som herefter er eneejer. Købesum 547.264, 10

13/9/1985 købes ejendommen af Vagn K. Sørensen. Købesum 1.276.450,-

28/11/1990 bliver ejendommen solgt ved tvangsauktion til DLR. Købesum 1.350.000. Den købtes derfra af en mand, der ønskede at sætte ejendommen i stand, men måtte opgive og den blev derefter solgt videre til Vibeke Ellekjær den 22/1/1991 køber Vibeke Ellekær ejendommen. Købesum 1.350.000

Nyere tid

Som man kan se af ejer- og boligforholdene har der i lang tid være indrettet to separate lejligheder i ejendommen. Det var der også, da Vibeke overtog den. Vibeke boede selv i den ene lejlighed fra 1991 til 2002 og i den anden lejlighed til hun solgte ejendommen i 2006. Den anden lejlighed var lejet ud til forskellige lejere i hele perioden.

Vibeke Ellekjær har døbt huset Lysholm og har fået navnet tinglyst samt opsat et træskilt med navnet på gavlen.

Foråret 2006 sælger Vibeke Ellekjær ejer ejendommen frem til to yngre håndværkere, som dog igen sælger den videre i efteråret samme år til Eva og Joakim Dahl.

September 2018 er ejendommen blevet solgt igen til de nuværende ejere.

Matrikel 2g Dønnevælde. September 2018

Matrikel 2g Dønnevælde. September 2018

Permanent link til denne artikel: https://donnevelde.dk/ejendomshistorier/bjoerstrupvej-17-matr-2g-doennevaelde/