Tilbage til Personer

Svend skomager ( 1856-1938)

Svend Rasmussen, som levede 1856-1938 var skomager og husmand og boede hele sit liv på matrikel 2g, Dønnevælde, i dag Bjørstrupvej 17. Hans familie stammede fra Græsted og Sletelte (Valby sogn) og han var et kendt ansigt i lokalmiljøet. Svend havde mange søskende og fik også selv 8 børn, hvis efterkommere stadig i dag bor i Dønnevælde-egnen.

Svend Rasmussen skomager

Svend Rasmussens forældre og bedsteforældre

Oldeforældre – Farfars far og mor

Niels Jacobsen (f. 1749) var husmand med jord og hugger, hvilket er en fællesbetegnelse for træarbejdere såsom snedker, tømrer og hjulmand. Niels bliver ca. 1779 gift med væverske Birthe Jensdatter, født 1752. Det er hendes andet ægteskab, men hans første. De bor ved folketællingen 1787 i Valby by  , men inden 1801 køber Niels matrikel 7 (i dag Tremarksmosen 7) i Sletelte, Valby sogn. Derfor finder vi familien ved folketællingen 1801 i Sletelte. Birthe og Niels får i alt 5 børn, hvoraf Jacob Nielsen (f. 1782) er den næstældste. Jacob Nielsen er Svend skomagers farfar (se nedenfor)

Niels Jacobsen dør 23. september 1822 i Sletelte og Birthe dør tre år senere, 12. februar 1825 i Tibirke Sogn. Hun er måske flyttet til Tibirke til et af sine børn efter at manden døde i 1822.

Farfar og farmor

Jacob Nielsen, søn af Niels og Birthe, er jo født 1782, sandsynligvis i Valby, men kirkebogen for Valby mangler for det år, så det kan ikke endeligt bekræftes. Men han bor med sine forældre (Niels Jacobsen og Birthe Jensdatter – se ovenfor) i Valby by i 1787, så mon ikke han også er født der?

Da Jakob er 19 år tjener tjener han i 1801 på Toftehøjsgård i Sletelte (matrikel 3a, Græstedvej 45), mens forældrene bor tæt ved på matrikel 7 i Sletelte.

Som 29-årig gifter Jakob Nielsen sig 5/3/1811 i Mårum kirke med Inger Simonsdatter (f. 1786) fra Nellerød. I kirkebogen for vielsen står der: ”Viede i kirken til 5. marts ungkarl Jakob Nielsen af Nejlinge til pigen Inger Simons Datter af Nellerød. Forl. Simon Rasmussen? ?? Og Niels Jakobs af Nejlinge”. Det betyder så enten at Jakob på det tidspunkt boede i Nejlinge, som ligger lige ved siden af Sletelte, men det kan også godt være, at præsten i Mårum har blandet Nejlinge og Sletelte sammen, for Jakobs far er forlover ved vielsen og han er opført som kommende fra Nejlinge – selvom vi jo bor i Sletelte på det tidspunkt.

Bruden Inger er datter af Simon Rasmussen (11/8/1754-11/12/1815) og Ellen Jensdatter (7/4/1756- februar 1810). Simon var husmand og hugger I Nellerød og havde giftet sig med Ellen i Mårum kirke 4/10/1778.

Jacob og Inger får to sønner. Jens Jakobsen bliver født i 1911, mens familien bor i Nellerød, Mårum. Lillebror Rasmus Jakobsen bliver født 7/5/1815. På tidspunktet for Rasmus fødsel bor familien i Dønnevælde. Det vides ikke med sikkerhed præcis hvor i hhv. Nellerød og Dønnevælde de boede.

Jacob dør ganske ung, kun 36 år gammel 30/11/1818. Inger Simonsdatter er dermed enke i en alder af 32 år og alene med børnene Jens på 7 og Rasmus på 3.

To år senere gifter hun sig igen den 19/12/1820 med Jakob Christiansen fra Boserup huse (f. 1786). Tragisk nok dør hun dog selv kort efter, nemlig 11/1/1822 i Boserup, Esbønderup sogn. Drengene er nu forældreløse i en alder af hhv. 11 og knap 7 år. Hvorvidt deres adoptivfar Jakob Christiansen tager sig af drengene derfra vides ikke med sikkerhed.

Svend Rasmussens far og mor

Den yngste søn, Rasmus Jacobsen,  blev som nævnt født 7/5/1815 i Dønnevælde Græsted. Han er døbt i Græsted kirke og “ståkonen” (gudmoder) var Sidsel Simonsdatter af Nellerød. De andre faddere var Jens Simonsen, Bodil Andersdatter af Dønnevælde, Anders Pedersen, Lars Nielsen, Slettelt. (opslag 106).

Bodil Andersdatter (f. 1793) bor på matrikel 1c, Dønnevælde (Dønnevældevej 63) og er gift med Lars Larsen (f. 1790).

Som ovenfor beskrevet dør Rasmus Jacobsens far, da han er 3 år gammel og hans mor, da han er 5. Han er derfra alene i verden med sin 4 år ældre storebror, Jens. Jeg går ud fra at han bor hos sin stedfar, Jacob Christiansen, men det har jeg ikke fundet sikker dokumentation for pga. manglende folketællinger i perioden.

Men da han er 20 år (i 1834) tjener Rasmus på en gård i Hornbæk. og i 1840 er han måske i Hemmingstrup, men jeg kan ikke finde ham med sikkerhed. Han tjener dog i Hemmingstrup, da han den 11/9/1842 bliver gift med Karen Nielsdatter i Helsinge kirke

Karen Nielsdatter er født 4/6/1815  som datter af gårdmand i Pårup, Niels Hansen (f. 1774) og hustru Anne Hansdatter. Da Karen er 19 år i 1834, bor hun stadig hjemme hos faderen, der er enkemand (1834), men i 1837 tjener hun hos parcellist Jens Madsen i Nejlinge. Karen Nielsdatters liv er mere indgående beskrevet i historien “de to Karen Nielsdatter”, som kan læses ved at klikke her. 

I 1837 tjener Karen hos parcellist Jens Madsen i Nejlinge. Mens hun er her, føder hun den 29/4/1837 et uægtetvillingepar, hvoraf kun den ene overlever, nemlig Ane Hansdatter. Den udlagte barnefader er Hans Larsen fra Tulstrup ved Græsted. En af fadderne er Rasmus Jacobsen, som senere bliver adoptivfar til den lille Ane, da han gifter sig med Karen i 1842.   I kirkebogen står – så vidt jeg kan tyde: ”Moderen Karen Nielsdatter fra Pårup hos parcell. Jens Madsen, Nejlinge. Moderen udlægger ungkarl Hans Larsen fra Tulstrup i Græsted som fader.

Da lille Ane er 5 år gifter Karen sig (11/9/1842) i Helsinge kirke med Rasmus Jakobsen. Det er opført at hun er tjenestepige i Nejlinge og han i Hemmingstrup.Det er jo noget af et socialt fald for en gårdmandsdatter at skulle have en forældreløs husmandsdreng, men forhåbentlig har ægteskabet været godt, de får i hvert fald en del børn. Forlovere her var Gdm. Svend Svendsen i Sletelte og parcellist Hans Andersen i Nejlinge (opslag 147), så hendes forældre er åbenbart ikke forlovere ved brylluppet.

Allerede inden brylluppet stod, havde Rasmus Jacobsen 25/7/1842 lejet en parcel af Bøghavegård i Dønnevælde af gårdejer Jørgen Jørgensen. Her flytter den lille familie  ind og nogle år senere stykkes parcellen endeligt fra og hedder nu matrikel 2g, i dag Bjørstrupvej 17. Her bor Karen og Rasmus til deres død, hvor ejendommen går videre til sønnen, skomager Svend Rasmussen.

Ni måneder efter brylluppet føder Karen 28/5/1843 et dødfødt pigebarn . Den ulykkelige historie gentager sig og den 3/9/1844 føder hun igen, nu et dødfødt drengebarn.

Vi finder dem således i folketællingen 1845 i Dønnevælde, hvor de bor med Karens datter, Ane Hansdatter, der er blevet 8 år, men ikke andre levende børn.

Året efter, 19/2/1846 får de endnu en datter, som lever længe nok til at blive døbt 22/2/1846 som Inger Jensine Rasmussen. Men hun dør desværre også, blot 2 mdr. gammel den  13/4/1846 af mæslinger.

Heldigvis går det bedre derefter og de får følgende børn – ud over Ane Hansdatter, som jeg i øvrigt ikke kan spore efter 1850:

  • Jens Rasmussen, Skomager (1847- 1944), se nedenfor
  • Tvilling 1 Mette Kirstine Rasmussen senere gift Ertner (12/6/1849- efter 1929) se nedenfor
  • Tvilling 2 Inger Jensine Rasmussen (12/6/1849-24/8/1874), som er ”berøvet forstanden fra fødslen”. Hun bliver kun 25 år og bor hele livet hos forældrene.
  • I 1852 føder Kirsten igen et dødfødt barn, denne gang en pige.
  • Laurine Nikoline Rasmussen (1853-1937), se nedenfor
  • Svend Rasmussen (13/11/1856 – 31/8/1938)  Svend er vores hovedperson.

Svend Rasmussen som 2-3 års dreng

Fra Kirsten var 17 år og til hun er 41 føder hun 8 gange, hvoraf de to fødsler er med tvillinger. Af de 10 børn, dør de fire ved fødslen og en bliver hjerneskadet. To af børnene dør unge (sandsynligvis dør Ane også ung), så kun fire af dem får længere liv. Til gengæld ser de ud til at få gode  – og ikke mindst meget lange liv. De bliver alle langt over 80, den ene endda knap 100 år.

Kirsten og Rasmus bor i huset på Bjørstrupvej 17 frem til deres død i hhv 1890 og 1892. Inden da har den yngste søn, Svend Rasmussen overtaget huset.

Rasmus Jakobsen dør 8. marts 1890, 74 år gammel og er begravet i Græsted. Karen dør 29/6/1892 i København, Borgergade 40, Skt Pauls Sogn, men gravlagt på Græsted kirkegård 5/7/1892. Hun blev 77 år.

Svend Rasmussens ældre søskende

Tre af Svends søskende bliver meget gamle og deres liv beskrives her:

Jens Rasmussen (2/4/1847-28/10/1944). Skomager

Jens var i skomagerlære 1862-67 og bliver gift 30/5/1874 med Oline Jørgensen i Græsted. Hun føder den 27/10/1874 en søn, Søren Olaj Rasmussen (27/10/1874-24/10/1956), men hun dør desværre tre dage senere i barselsseng.

Jens etablerer sig som skomagermester i Helsingør 17/4 1877 lige inden han gifter sig igen den 29/8/1877 med Emma Emilie Margrethe Christoffersen f. 19/7/1854 i Mårum som er datter af Hans Christoffersen og Kirsten Hansen. De får ingen børn, men Jens medbringer jo lille Søren.

Emmas slægtshistorie er beskrevet på en egen hjemmeside, der kan ses ved at klikke her. Hendes far var en kendt person i Mårum-området.

Ved folketællingen 1880 bor familien i Brøndstræde, stuen (matrikel 253) sammen med 5-årige Søren, der dog her hedder Jørgen. De har også en tjenestepige og tre læredrenge. I 1883 bor de i Helsingør på Sankt Anna Gade 53 b, matr. nr. 61a. Klik her og se huset, som det ser ud i dag. 

Ved folketællingen 1890 bor de i Kongensgade Jørgen Olai er blevet 15 år. 1895-1907 bor de på Stengade 47, matr. nr. 271. Klik her for at se, hvordan huset ser ud i dag. De ses også boende der ved folketællingen 1901med to tjenestepiger.

Herefter bor de i Lundegade nr. 10-1, som de muligvis har ejet. Se huset ved at klikke her:  Det sidste hus er væsentligt mindre og ikke så mondænt beliggende.

Jens Rasmussen besad forskellige tillidsposter, bl.a. var han bestyrelsesmedlem af Centralforeningen for skomagermestre og bestyrelsesmedlem i den lokale arbejdsgiverforening.

Emma døde i en alder af 80 år den 16. august 1933 på Øresundshospitalet i Helsingør. Dødsårsagen var hjertelammelse, der var en almindelig betegnelse for død af alderdom.

Som enkemand flyttede Jens Rasmussen i 1935 til København, til Kong Oscars Gade 3-2 tv.  Samme år blev han som 88-årig borgerligt viet til Vilhelmine Christine Christensen, som på det tidspunkt var 54 år. Parret havde tre børn, der nødvendigvis må være født før ægteskabets indgåelse, nemlig: Ella, Poul Werner og Knud Albert Rasmussen.

Jens Rasmussen døde ”af hjertelammelse”, 28/10 1944, tæt på de 100 år. Han boede til sidst Overgaden oven Vandet 6 på Christianshavn.

Mette Kirstine Rasmussen gift Ertner

Mette er født 11/6/1849 som tvilling til Inger Jensine, der sandsynligvis er blevet hjerneskadet ved fødslen. Mette Kirstine bliver gift med Carl Leonhardt Ferdinand Ertner (20/2/1850 – 1914) fra København og de bliver forældre til Einar Oskar Ertner 14/7/1877, født i København. Der er et billede af dem, som er taget med hendes nevø, Kristian Rasmussen, mens denne er ganske lille. Måske var han i pleje hos dem , da hans mor døde? Det skete da han var ca. 6 år og det kunne han godt være på billedet her.


Mette Kirstine Rasmussen gift Ertner, Carl Ertner og deres nevø Kristian.

Mette Kirstine ses i folketællingen i 1921 som boende på Borgergade 140 5. sal. Hun er enke, næsten 80 år gammel og er opført som Christine Ertner. Hos hende bor hendes nevø, Sigfred William (se denne nedenfor) og en anden logerende, der er stud.mag. Så Mette Kirstine havde åbenbart logende og var med til at hjælpe flere af sine nevøer til at etablere sig i København.

Laurine Nikoline Rasmussen gift Andersen

(19/8/1853-27/4/1937), Født i Dønnevælde. Gift med Peder Andersen (1854-1940) 27/12/1878 i Græsted kirke. Får 9 børn og bor i København. Dør i København på Kapelvej 84 år gammel. Hun er dog begravet på Blistrup kirkegård.

Laurine Nicoline Rasmussen 1853-1937

Svend Rasmussen, kaldet Svend Skomager

Svend er den yngste søn i børneflokken, født 13/11/1856 i Dønnevælde.  Dør 31/8/1938 også i Dønnevælde. Han er hovedpersonen i denne historie.

Da Svend blev konfirmeret 2/10/1870 i Mårum kirke fik han bedømmelsen ”god” for kirkekundskaber og ”meget godt” for opførsel. Det fremgår af den skudsmålsbog, som befinder sig på Gribskov lokalhistoriske arkiv. Mårum og Græsted kirke hørte under samme præst, så det er derfor Svend bliver konfirmeret der.

På Gribskov arkiv kan man også se i hans gamle papirer, at han 19/4/1877 rejser til Helsingør for at stå i lære hos sin storebror, skomagermester Jens Rasmussen, der har etableret sit firma to dage før i samme by. Han er der til 6/4/1880, hvorefter han tager tilbage til Græsted. Han optræder i folketællingen for 1880 i Helsingør, hvor han er logerende i Brøndstræde Forhuset Stuen Matr. 262 hos en maskinpasser Lars Jensen. I dag hedder adressen Sct. Olaigade 28 og kan ses her – interessant nok lige ved siden af en gammeldags skomagerbutik.

Efter han har stået i lære, gifter han sig første gang den 10/12/1881 med Nille Kristine Hansen (f. 6/4/1862), som er datter af Peder og Johanne fra Brøndmosehus i Pikkerhuse 2a (Dønnevældevej 75) . De to må have kendt hinanden som børn, da deres huse ligger kort vej fra hinanden.

Ifølge kirkebogen får de kongebrev til vielsen, for Nille er kun 19 år. Men det er ikke fordi hun er gravid, for de får deres først barn 10-11 mdr. efter vielsen. Det er lille Hans Rasmussen, født 4/10/1882.(se denne senere).  Her er forældrene dog opført til at bo i Græsted, så de må have lejet sig ind i et hus der som nygifte.

Men det tragiske sker, at Nille dør allerede 9/1/1884 og bliver begravet på Græsted kirkegård.  Lille Hans, der kun er lidt over 1 år kommer i pleje hos sin mormor og morfar i Brøndmosehus i Pikkerhuse, hvor han bliver boende til sin konfirmation.

Svend bliver sandsynligvis boende i Græsted, men 1½ år senere bliver han gift  2. gang (10/7/1885) med Laura Jensigne Nielsen (f. 28/7/1861) fra Alme. De blev gift i Trinitatis kirke i København, (bog 64 side 78). Jeg ved ikke om de bor i København i denne periode, men de får deres første barn 4 mdr. efter brylluppet og her er opført, at de bor i Græsted. Sønnen er Karl Rudolph Rasmussen (6/2/1886).

Laura Jensigne Rasmussen Svends 2. kone

Den nye hustru, Laura Jensigne Nielsen, kaldet ”Signe”  er født 28/7/1861   og er gårdmandsdatter fra Alme. Hun er datter af Rasmus Nielsen og Kirsten Larsdatter (f. 1826). Hvordan det er lykkedes for Svend at få fingrene i en gårdmandsdatter vides ikke, men hun bliver i hvert fald gravid inden brylluppet, så mon ikke det kan have medvirket en anelse til deres forening?

I folketællingen1880 bor hun hos sin mor på gården i Alme, og moderen sidder enke.

Signe og Svend på matrikel 2g, Bjørstrupvej 17, Græsted

Bjørstrupvej 17 ca 1918

Ca. to år efter brylluppet, den 24/7/1888, sælger faderen Rasmus Jacobsen matrikel 2g i Dønnevælde til Svend Rasmussen. Selve skødet ligger i original på Gribskov arkiv i Græsted. Samtidig går de gamle forældre på aftægt hos sønnen. Rasmus dør to år senere, i 8/3/1890 og moderen 1892 i København, nok hos en af sønnerne.

Svend og Laura får yderligere 6 børn, der alle er født i Dønnevælde og dermed har Svend i alt 8 børn, hvoraf de 7 bor hos ham og den ældste bor 100m væk hos hans første kones forældre. Børnene er således:

Tre dage efter Jens’ fødsel dør hans mor, Laura Jensigne. Nabosønnen Jens Nikolaj Jensen (se dennes historie) får forklaret, at hun dør ”af blodforgiftning” og Svend står dermed alene med 7 ukonfirmerede børn.

Kirkebogen for Græsted skriver om Lauras død:

”Død på Esbønderup sygehus 29/10/1896. Begravet 4/11/1897 i Græsted. Laura Jensine Nielsen, 36 år, gift med parcellist Svend Rasmussen af Dønnevælde, født i Alume, Datter af smed og Gaardejer Rasmus Nielsen af Alume og Hustru Kirsten Larsdatter, sidste fælles bopæl  i Dønnevælde. Begravet at sognepræst Stricker”

I Frederiksborg amtsavis står en tak fra Svend i for hjælpen med Signes død 2/12/1897. Man har åbenbart samlet ind for at støtte den hårdt ramte familie:

Tak efter Lauras død. Stod i Frederiksbog Amts Avis

”Hjertelig Tak.
Undertegnede bringer herved min hjerteligste Tak til alle, som har hjulpet og trøstet mig i min store Sorg; særlig takkes de Mænd, som har foretaget Indsamlingen af den store Gave, som er indkommet til Svend Rasmussen, Dønnevælde.”

Svend gifter sig aldrig igen, men bliver boende på ejendommen med sin store børneflok og klarer sig ind i det 20. århundredes fremgangsperiode. Den eneste datter, Amanda, der er knap 10 år, da moderen dør, overtager hele husholdningen og opdragelsen af de yngre brødre sammen med faderen. Imponerende nok, kommer de alle godt i vej, hvilket kan læses under hver af dem nedenfor.

Foran Bjørstrupvej 17. Fra venstre: Alfred, Amanda og Svend Skomager. Taget ca. 1913

Nabosønnen Nikolaj, som er 4 år, da Laura dør, skriver således om familien (læs den fulde historie her):

På den modsatte side af vejen, lidt længere fremme, boede Svend Skomager på en ejendom, på vist nok 7 tdr. land. Hans kone, Signe, kan jeg kun svagt huske, da hun døde af blodforgiftning. Der var 7 ukonfirmerede børn hvoraf den næstældste, eneste pige, Amanda, måtte være moder og husmoder. Det var sikkert fortvivlende forhold, som skulle gennemgås, og det gik. Der blev kritiseret meget på Svend over forskelligt; men han kan ikke have haft det godt. Overfor børnene følte jeg, at han altid var god, selv om det kan sige, at de på mange måder led nød, med klæder og med at være overladt til sig selv. Jeg var næste daglig sammen med dem, da det var dem, der boede nærmest ved os.

Svends eneste datter, Amanda, holdt hus for ham indtil hun giftede sig med Hans i 1918. Derefter fik han vist en husbestyrerinde, kaldet Marie. Der findes i hvert fald et billede, hvor der bag på blot står “Bedstefar og Marie”. Det vides ikke hvem hun var og hun er ikke opført på adressen i folketællingerne.

Svend skomager og hans husholderske, Marie.

Svend var vist ikke nogen kedelig mand. Han var vellidt og tilsyneladende ikke bleg for at fjolle rund med børn og børnebørn. Se bare her:

Lille Preben med sin mor, Emma og bedstefar Svend bagved.

Husmandsrejser

Ved et tilfælde er jeg stødt på et billede, der befinder sig på lokalhistorisk arkiv i Kalundborg. Billedet forestiller en gruppe mænd af varierende alder, som alle har samme emblem. Det er lykkedes mig at finde ud af, at billedet stammer fra en såkaldt “husmandsrejse”. Det var blevet almindeligt i 1880’erne at husmandsforeningerne rejse ud og så på hinandens husmandsbrug og udvekslede erfaringer. Læs mere om billedet og husmandsrejserne på siden “husmandsrejserne” under “løst og fast”. 

Rejse med husmandsforeningen, måske i Vordingborg. Svend Rasmussen er nr. 2 fra højre i midterste række. Julius er i bageste række nr. 2 fra venstre.

Et gammelt postkort, skrevet fra Svend Rasmussens datter, Amanda til hendes bror i København, Sigfred, beskriver måske netop den rejse, som billedet er taget fra. Amanda nævner Svends gode ven, Julius, der også er med på billedet.

Postkort fra Amanda til Sigfred om husmandsrejsen

Postkort til Sigfred 1914. Foto fra Esrum. Adresseret til Sigfred Rasmussen, Hotel Hafnia, Vestervoldgade 23, København B.

Kære Broder. Dette Kort for at fortelle dig at Far kommer til København i morgen Tirsdag han skal på Husmandsrejse til Vordingborg han rejser her fra med Toget klo 4 og er vel i København ved 6 Tiden og vis Du saa har Tid kan du jo gaa ud og hilse på ham og Julius. Men ellers komme de tilbage til København på Lørdag og så bliver han nok der ende om Søndagen.

På forsiden står der: Ja, Du ma undskylde det er Skrevet lidt daarligt jeg skulde skynde mig og have det med til Græsted. Med Hilsen fra os alle og fra _ulæseligt_ Amanda.

Aftægtsmand

9/2/1915 køber Svend den ejendom, som Nikolaj er vokset op i på den anden side af vejen (matrikel 2d, Bjørstrupvej 14). Skødet ligger på Gribskov Arkiv i Græsted. Han lejer den først ud, men flytter derefter over på den som aftægtsbolig og lader sønnen Karl, overtage 2g. Da Svend dør 31/8/1938, 82 år gammel, overtager den anden søn, Alfred, aftægtsboligen, matrikel 2d. Senere flytter Alfred dog op til Dønnevældevej 42 (se under Alfred nedenfor).

Svend Rasmussens dødsattest

Svend Rasmussen skomager bliver 82 år. Han dør på Esbønderup sygehus den 31. august 1938 og i hans dødsattest står der at han døde af prostatakræft og i øvrigt var blevet senil dement. Men Svend havde et langt og indholdsrigt liv, der både bød på sorger og glæder i hans Dønnevælde.

Svend Rasmussen skomager

Svend Rasmussens børn

Familien Rasmussen ca. 1921

Hans Rasmussen (1882-1950)

Hans Rasmussen bliver født 4/10/1882 i Græsted og er søn af Svends første kone, Nille.

Moderen Nille dør, da Hans er et år og tre måneder gammel og han kommer i pleje hos sin mormor og morfar, Peder og Johanne i Brøndmosehus, Pikkerhuse 2 (Dønnevældevej 75). Her finder vi ham i folketællingen 1890.

Da Hans er 18 år i 1901, er han mejerielev hos Mejerist Mikkelsen i Skamstrup. Tuse, Holbæk. 1906 arbejder han som mejerist på Græsted Andelsmejeri. 1911 flytter han til Skævinge og gifter sig 28/7/1911 i Mårum kirke med Ellen Maria Andrea Nordborg Rasmussen født Kristensen (f. 17/2/1889 i Mårum). Vi finder dem i folketællingen 1916, hvor han er blevet brugsuddeler i Skævinge. De har fået børnene Svend, Lilly, Verner og Edvard. Andrea dør 18/11/1916 kun 27 år gammel på Frederikssund Sygehus. I hendes dødsattest står der, at hun 27 år gammel er død af blodforgiftning som konsekvens af en abort.

Derfor finder vi Hans ved folketællingen 1921, hvor han bor i Skævinge som uddeler og enkemand, 38 år gammel. Sønnen Svend bor ikke hjemme længere. Han har fire tjenestefolk i butikken og boende hos ham, her i blandt en husbestyrerinde. Han bor her også i tællingerne for 1925 og 1930 og her kan læses at matriklen er Skævinge by nr. 62, i dag Hovedgaden 20, hvor der også i dag er Super Brugs og tankstation. Klik på linket og se bygningen i dag. 

Hans Rasmussen dør 11/4/1950 i Skævinge

Karl Rudolph Rasmussen (1886- ca. 1965)

Karl er født 6/2/1886 i Dønnevælde.  og han optræder hos forældrene i folketællingen 1890, 4 år gammel.  Da han er 15 år (folketællingen 1901)  tjener han hos ”maskinskrædderen” Niels Christoffersen på matrikel 1k i Dønnevælde (Møllebjergvej 8). Ved folketællingen 1906 tjener han et ukendt sted, men i 1911, hvor han er 24 år, er han tjenestedreng på en større gård i Blistrup, hvor han har været mindst siden 1909. 1916 tjener han på Odderholm i Søborg hos Jørgen Nielsen, der er den tidligere gårdmand på Faksemosegård i Dønnevælde. Mens Jørgen Nielsen havde Faksemosegård har flere af Svend Skomagers drenge tjent der, bl. a. lillebror Sigfred. Ved tællingen i 1921 er Karl blevet forkarl på en stor gård i Birkerød, hvortil han er flyttet 1920.

1925 finder vi ham tilbage i Dønnevælde på matrikel 6b som parcellist og han har boet her i mindst et år. Han er ugift, 39 år og bor sammen med en husbestyrerinde, Anna Dorthea Hansen Pagh (2/7/1890) født i Vejle Amt, Holmans Herred, Smidstrup sogn og dennes uægte søn, Hans Hansen Pagh (4/4/1917), født i noget, der ligner Sanderum ved Odense. Der er også en endnu udøbt dreng, født 4/2/1925 (folketælleren var forbi 1/2/1925, så han er helt nyfødt). Desværre dør den lille dreng – endnu udøbt – på sin 1 års fødselsdag, den 4/2/1926. Karl Rasmussen er den udlagte barnefader til den udøbte dreng.

Det er lidt interessant, at bostedet opgives som værende matrikel 6b. Denne matrikel er blevet opkøbt af Svend Skomager i 1893 og sælges videre til sønnen Karl i 1923. Men hvorvidt de rent faktisk bor der er meget usikkert. Huset på matriklen er på det tidspunkt enten  meget faldefærdigt eller måske helt væk, så det er også muligt at Karl og Dorthea rent faktisk bor sammen med Svend i hans hus og så blot ejer denne nabomatrikel. Hvis de virkelig bor i huset, er de i hvert fald de allersidste, der bebor det. Efter deres tid er der ingen efterretninger om et hus på den grund. I dag ligger den som mark, stadig tilhørende matrikel 2g. Nutidige naboer har flere gange fundet haveblomster og andre tegn på, hvor huset har ligget.

Uanset hvor familien boede i 1925, så bor de ved folketællingen i 1930 på matrikel 2g. Gamle Svend Skomager er flyttet over på 2d (Bjørstrupvej 12), som han tidligere har købt mhp. aftægtsbolig. Karl er 44 år og der står at han er enkemand, men det virker som om det er en fejl. Anna Dorthea er i hvert fald stadig opført som ugift og de bor sammen. Hans Hansen Pagh er nu blevet 13 år. Den lille dreng fra februar 1925 er død, men i stedet er der den 12/11/1926 født en Peter Hans Pagh, der så er 4 år gammel.

Bjørstrupvej 17 ca. 1910.

Anna Dorthea Pagh blev kaldt ”Kejserinden” af de lokale børn. Hun er datter af Gårdmand Hans Jensen Pagh og Mette Kirstine Hansen og født i Smidstrup Sogn, Vejle Amt . I 1910 tager hun plads som malkepige på Fyn i Kline, Skam sogn. I 1916 tjener hun på Fyn i Hjadstrup og et år senere føder hun sin uægte søn i Sanderum ved Odense.

Årsagen til hendes øgenavn kan være, at hun ofte sad bag ruderne ud mod vejen med sin kaffekop og kiggede på alle, der kom forbi. Hun bar altid sort tøj og stod også i porten og kiggede ud. Børnene var måske lidt skræmte over hendes store, mørke fremtoning og skyndte sig i hvert fald forbi huset, når de skulle til og fra skole i Græsted. Dorthea dør 22/4/1960

Sønnen Hans Hansen Pagh dør 25/12/1988 i Hundested og ligger på Lynæs kirkegård.

Hans Hansen Pagh (1917-1988)

Karl Rasmussen dør i 1960’erne. Bjørstrupvej 17 bliver derefter overtaget af en Jørgen Børge Mortensen. Læs mere under “Ejendomme”.

Amanda Kristine Rasmussen gift Hansen (1887-1955)

Amanda Hansen, født Rasmussen

Amanda er født 20/12/1887 i Dønnevælde,

Kort før Amanda fylder 10 år, dør hendes mor i barselsseng. Amanda overtager hele husholdningen for sine 6 hjemmeboende brødre (ældste storebror er jo i pleje hos sin mormor og morfar i Pikkerhuse) og i samarbejde med sin far (se citater om dette ovenfor).

Amanda bliver hjemme i huset til hun er voksen og på en eller anden måde kommer hun i uføre, for da hun er 29 år, føder hun 25/2/1916 et dødfødt drengebarn.  Den udlagte barnefader er Alfred Petersen, født i Dønnevælde, men jeg kan ikke finde ud af, hvem han er.

Men to år senere, da hun er 31 år, bliver hun gift 28/9/1918 med brænder på Dønnevælde Teglværk. Hans Kristian Hansen af Dønnevælde, født på Græsted Mark.  De bliver gift i Frederiksborg Slotskirke, hvorfor ved jeg ikke. En “brænder” er en arbejdsmand på teglværket, som primært fyldte kul på ovnene.

Jeg ved ikke, hvor de bor, efter de bliver gift, men i 1930 lejer sig ind i et af de huse, som teglværket stiller til rådighed for deres medarbejdere, nemlig Lerhuset (matrikel 5/3c, Bjørstrupvej 22).

Den 15/3/1946 køber Amanda og Hans Kristian Hansen så deres eget hus, nemlig matrikel 2o, Bjørstrupvej 5 fra Jens Peter Petersen og hans kone Merry (søn og svigerdatter af Kristine Petersen fra Bjørstrupvej 12, se denne). Huset ligger lige ved siden af fødegården, Bjørstrupvej 17.

Amanda og Hans Kristian får ét barn, sønnen Svend Kristian Hansen (18/1/1919), født i København. Han ender med at overtage deres hus, matrikel 2o, Bjørstrupvej 5. Svend gifter sig senere med den 14 å yngre Birthe Aase Hansen, født Laugesen 17/5/1933 og de bor i huset til deres død. Birthe er født i Jylland og flytter som ung pige til Græsted, hvor hun bor hos Merry og Jens Peter på Bjørstrupvej 5. Hun var vist kusine til Merry på mødrende side. Birthe fik rengørings- og børnepasningsjob hos møbelsnedker Aabling på Græsted Hovedgade 31 (på hjørnet af snedkervej).

Kristian, Amanda, Hans, Sigfred, Svend. Lille Svend bagved 1928

Svend var glad for motorcykler og var kendt på Bjørstrupvej som ”Nimbusmanden”. Han nød at skille maskinen ad og rense og vedligeholde den – selv efter korte ture op og ned ad Bjørstrupvej. Birthe har efter Svends død indleveret en del arkivalier om ham til Gribskov arkiv i Græsted, fx lægdsrulle, svendebrev, fagforeningsbøger og selvangivelser. Svend er tømrersvend og arbejder i perioden 1955-1969 for Dønnevælde Teglværk (Wewers teglværker) og en overgang for Hans Nielsen i Aggebo. Svend dør ca. 1987. Deres efterkommere bor stadig i nærheden af Dønnevælde og Græsted.

Amanda dør 5/7/1955 68 år gammel på Esbønderup Sygehus, boede i Dønnevælde da hun døde. Hans Kristian Hansen dør i 1970 og huset går videre til deres søn, Svend og dennes familie.

Laurits Alfred Rasmussen (1889-1973)

Lauritz Alfred Rasmussen 1889-1973

Laurits levede fra 23/10/1889 til 10/3/1973.

Efter opvæksten hjemme er Laurits ude at tjene. Vi finder ham ved folketællingen 1906 som dreng på den nærtliggende Bøghavegaard og i 1911 er han rykket over på Faksemosegaard. Men 1/5/1911 starter han som brødkusk på Sletten Bageri ved Humlebæk. Hans skudsmålsbog er stadig i familiens eje og bekræfter dette. Her forelsker han sig i bagerens datter, Henriette (kaldet Henny) Christensen (26/4/1894-1985) og de bliver gift i 1925.
Laurits bliver senere købmand i Humlebæk, hvor man også kan finde dem i folketællingerne 1925 og 1930 i Asminderød på Torpenvej 6. Laurits og Henny får børnene Jonna, gift Jensen (20/2/1926-1984), og tvillingerne Svend og Ingvard (11/8/1928). Der kommer også en Arne til, som senere får en købmandshandel i Gilleleje.

Jonna gifter med Otto Jensen (f. 22/7/1925), som er søn af Jens Christian Jensen (bygger og bor på Faksemosevej 77, matr. 2n+o) og barnebarn af Adam og Marie Jensen, som i mange år boede på Dønnevældevej 63, matrikel 1c. Otto Jensen er tømrer og bygger huset på Mosevej 1 (Pikkerhuse 3d) inden de bliver gift.

Laurits, Jonna, Svend, Ingvard og Arne 21-7-1935 i Humlebæk

Laurits og familien flytter til Dønnevældevej 42 da broderen Alfred (som boede der før) dør i 1964. Han har solgt købmandshandelen og flytter hertil for at gå på pension. Henny kom fra et lidt andet miljø end de mere landligt vante brødre. Det fortælles, at hun ofte ikke med til familiefesterne og vist ikke tillod Laurits at deltage i alle brødrenes løjer (se nedenfor).

Laurits dør 10/3/1973 på Hillerød Sygehus, 84 år gammel.

Kristian August Rasmussen (1891-1988)

Kristian og ukendt dame

Kristian blev født 6/9/1891 og hans fødselsattest ligger på lokalhistorisk arkiv i Græsted.

Efter sin opvækst hjemme er det i 1911 Kristians tur til at tjene på Bøghavegård i Dønnevælde. Måske tjener han også en overgang hos skovfogeden i Harager Hegn (længere nede ad Bjørstrupvej), for i 1913 modtager han et fødselsdagspostkort, der er adresseret netop hertil. Se nedenfor under Sigfred.

1919 er han blevet 28 år gammel og flytter fra Græsted til København, hvor vi finder ham i folketællingen 1921. Han bor han i Prinsessegade 27 forhuset til venstre, stuen. Han er logerende her hos cigarhandler Søborg, men har åbenbart sit eget skotøjsværksted på samme adresse. Huset ses her i dag. 

Kristian Rasmussens værksted

Vi finder ham samme sted ved folketællingen i 1925 (Prinsessegade 27B 3. th.) Han er stadig ugift og har sin lillebror Sigfred logende hos sig. Ved tællingen 1930 er han 39 år gammel, stadig enlig og bor på samme adresse. Han er stadig skomager og har værksted på Webersgade 15. På lokalhistorisk arkiv står der også en note om at Kristian Rasmussen havde et skomagerværksted i København.

Kristian i sit værksted

Efterkommere i Kristians familie fortæller at han var en stor levemand og havde mange damer, men blev aldrig gift. Der er mange billeder med ham og forskellige unge piger i fotoalbummene. Christian havde ikke en tand i munden, men var en herlig og livsglad mand og alle børnene i familien elskede ham. Der er et billede af ham med styrthjelm og kørende på nevøen Svend Hansens Nimbus.

Christian blev næsten 98 år og døde ca. 1988

Sigfred Villiam Rasmussen (1893- ca. 1973)

Sigfred er født 22/8/1893. Ligesom en eller flere af sine brødre tjener Sigfred en overgang på Faksemosegård hos gårdejer Jørgen Nielsen. Sigfreds skudsmålsbog ligger på Lokalhistorisk arkiv i Græsted. Heri står, at han fra 1/11/1908-1/5/1914 har tjent hos Nielsen på Faksemosegård. Gårdmand Nielsen har skrevet en meget fin udtalelse, der er dateret 2/4/1914.

Fra Dønnevælde drager Sigfred i 1913 til København og bliver kældermester/portier på Hotel Hafnia, Vester Voldgade 23. Her bor han også ved folketællingen i 1916 som ugift køkkenkarl. På lokalhistorisk arkiv ligger også et fint skudsmål fra Hotellet, skrevet 9/3/1918.

Der er bevaret et antal postkort, som er skrevet mellem Sigfred og storesøster Amanda. Ofte kan man læse, at hun beklager sig lidt over at Sigfred aldrig skriver og kommer for sjældent på besøg – ligesom det nok foregår i nutiden.

Dette postkort fra fra Amanda er sendt på Sigfreds fødselsdag 22/8/1913, altså kort tid efter at Sigfred er flyttet til København. Han var jo den første af brødrene til at flytte til byen, så hun har nok bekymret sig grundigt for ham.

Postkort fra Amanda til Sigfred 1913 – forside med billede af Græsted Kro

Postkort til Sigfred 1913 bagside.

Teksten lyder som følger. Amanda var ikke den stærkeste staver, men hun har næppe heller haft meget overskud til skolegang med den historie hun har haft:

Kære Broder. En lille Hilsen i Anledning af Fødselsdagen. Vi har det godt og Håber Du har det også. Vi har Travlt med at Køre Havre end i dag. Kommer Du snart en Tur Hjem. Blommerne er snart modne. Hilsen fra Far og os alle. Amanda

En måneds tid senere skriver Sigfred et postkort hjem. Det er sendt to dage efter storebror Kristians fødselsdag (som er 6/9) adresseret til “Hr. Chr. Rasmussen, Skovfogedstedet, Bjørstrupvej pr. Græsted St.” Det er sandsynligt at Kristian faktisk tjener hos skovfogeden på dette tidspunkt, ellers ville kortet nok have været sendt til faderens og Amandas adresse.

Postkort fra Sigfred til Amanda 1913 (forside)

Postkort fra Sigfred til Amanda 1913 (bagsiden)

På kortet står der:

København. Kære Broder. Hermed ønskes du Hjertelig til Lykke paa Fødselsdagen, der var vel et stører Gille hjemme. Hils Lars Jørgensen. Jeg kom godt til København, alt gaar ved det gamle. Hils dem alle Hjemme. Venlig hilsen Sigfred”  

I 1914 skriver Amanda også et interessant postkort til Sigfred, læs om det ovenfor under overskriften “husmandsrejsen”.

Ved tællingen 1921 bor Sigfred som logerende i Borgergade 150 5. sal hos sin faster Christine Ertsen født Rasmussen. Der bor også en anden logerende, der er stud.mag fra Nykøbing F. I tællingen 1925 bor han i Prinsessegade 27B 3. th. hvor han logerer hos sin storebror, Kristian, som i mellemtiden er flyttet til Købehanvn. Her er han stadig opført som ugift og hotelkarl. Han er flyttet over til Kristian inden 21/8/22, for der får han et postkort fra sin søster, Amanda i Dønnevælde. Hun ønsker ham tillykke med fødselsdagen og ”venter I kommer en tur her ud på søndag”.

Inden foråret 1924 har Sigfred mødt Anna Olivia Rasmussen fra Sverige (f. 26/11/1895). Det ved vi, fordi Amanda hilser til hende på et postkort fra foråret 1924 (se nedenfor). De bliver gift i 1928 og vi finder familien i folketællingen 1930 på  på Tycho Brahes allé 15 1.th. Her står at hun er hans anden kone, men det har jeg ikke kunnet finde belæg for andre steder, så det kan godt være en fejl. Anna har to børn, Poul-Børge (2/5/1918) og Henry Robert (14/9/1919) og man må formode, at de er fra et tidligere ægteskab af Annas. Senere kommer familien til at bo i Elbagade.

Børnene boede vist ikke med Sigfred og Anna, men de kom i Dønnevælde som voksne, fortæller efterkommerne. Poul-Børge eller måske de begge voksede op i Dragør, men vi ved ikke med sikkerhed hvorfor. Måske var de i pleje, fordi moderen var enlig indtil de blev 10

Her er ses postkort fra Amanda, skrevet i foråret 1924 og adresseret til Sigfred på Hotel Hafnia.

postkort fra Amanda til Sigfred 1924 – forside med billede af Græsteds nye skole (opført få år før)

postkort fra Amanda til Sigfred 1924 – bagsiden

Teksten på kortet lyder:

Kære Broder. En lille Hilsen her udde fra Dønnevælde samt Tak for Kortet, vi blev glade for at høre fra Dig. Jeg haaber Du er bleven rigtig rask nu. Jeg skal Hilse fra Far og sige Dig tak for Kordet. vi har så nogen leder her udde. Far gaas jo og keder sig lidt. Nu Hjertelig Hilsen her uddefra til dig og Anna og Kristian. Amanda”. På forsiden står der: “Kommer ig hjem i Paasken“.

Det bliver også fortalt om Sigfred at han var en speciel fyr. Han havde et mundheld: ”Hvis man ikke samler på enører, får man ikke toører”. Hvis han fik lidt for meget at drikke, når han havde været på arbejde, tog han en taxa hjem. Af og til tog han to, for så kunne tøjet være i den anden.

Han var en levemand og han manglede ikke penge. De havde et sommerhus ved København. Han spillede kort, især whist og han blev rigtig sur, når han tabte.

Sigfred bliver over 70 år, sandsynligvis også over 80. Han kom en del sammen med sin bror, Kristian, der også flyttede til København. De to mænd endte med at få helt andre liv end deres søskende på landet.

Sigfred og Kristian på cykler i København

Alfred Robert Rasmussen (1895-1964)

Alfed lever fra 8/10/1895 til 26/5/1964.

Alfred bor hjemme til han er mindst 21 år i 1916, måske endda helt frem til 1928 (33 år gl) (se nedenfor). Der står i tællingen 1916 at hans arbejdsevne er nedsat pga. astma og det kan måske være forklaringen. Det kan også skyldes at faderen havde brug for nogen til at hjælpe ham med landbruget, når nu de andre brødre var ude at tjene eller taget til København.

I sygekassebogen står der, at Alfred flytter til Skævinge den 2/1/1928 flytter til Skævinge (sandsynligvis til sin bror, brugsuddeleren), men allerede 1/11/1928 flytter han tilbage til Græsted. Han flytter et par gange, men ender vist med at bo i Farum en gang i 1930’erne. Men på bagsiden af en afskrift af fødselsattesten står der ”fhv. Parcellist, Dønnevældevej 42, 3230 Græsted”. Der har han nok boet omkring 1962, da attesten udskrives.

10/7/1930 flytter han fra Skævinge til Asminderød, hvor han arbejder som tjenestekarl og er ved folketællingen i 1930 hos en Niels og Rigmor Hansen. på Leerborggaard.

Alfred køber naboejendommen (matrikel 2d, Dønnevælde, Bjørstrupvej 14) til faderens og senere storebroderens ejendom. Det sker vist da faderen, Svend Skomager dør i 1938.

1957 sælger Alfred Robert Bjørstrupvej 14 til Thorgny Madsen og flytter til Dønnevældevej 42, hvor efterkommere af hans søster Amanda stadig bor i dag. Da han dør 26/5/1964, 69 år gammel, overtages huset af niecen Jonna og hendes mand Otto. Han er tømrer og sætter huset i stand og lejer det derefter ud til Jonnas far og mor, Alfreds bror Laurits og hans kone Henny, der har solgt deres købmandshandel i Humlebæk og flytter her op på pension.

Alfred forblev enlig hele sit liv.

Alfred og Kristian

Jens Rasmus Rasmussen (1897-?).

Jens er født på Esbønderup sygehus 26/10/1897.   Han bliver hjemmedøbt samme dag som moderen dør, tre dage gammel af sognepræst Glarbo af Esbønderup og fremstillet i kirken 21/11. Faddere er parcellist Lautits Peter Nielsen og hustru Hanne Marie Larsen af Alume samt smed Anders Nielsen af Pårup og Insidder Jens Johansen (matr. 7) af Dønnevælde.

I folketællingen 1916 er Jens 19 år og ude at tjene på en gård i Alme (matrikel 2a, tilhørende Græsted kirke).

Jens flytter til København fra Græsted 1919, hvor vi finder ham i folketællingen 1921, boende på Amagerbrogade 122 2. sal th sammen med to andre logerende hos et ægtepar, Henning og Karen Hansen. Han er tobaksarbejder hos Brødrende Bruun og det er han tilsyneladende hele livet.

I folketællingen 1925 er han flyttet til Rådmandsgade 39 st. i København. Han er gift med tobaksarbejderske Emma Marie Rasmussen (29/5/1902), der er født i København. Det nævnes, at de november 1924 boede på Strandgade 42 sammen.

Emma og Jens med lille Preben

De får et barn, Preben. Jeg har ikke efterretninger om, hvornår Jens døde. Emma dør dog først og Jens flytter på plejehjem som gammel. Jens havde det tit rigtigt sjovt sammen med Christian, de drak sig ofte fulde sammen og hyggede sig i Dønnevælde.

De 8 søskende Rasmussen

Svend Rasmussens 8 børn var født på tærsklen til et nyt århundrede og i en tid med rivende udvikling. Fem af børnene flyttede væk (Humlebæk, Skævinge og to til  København) og tre blev boende tæt på faderen som landbrugsarbejdere. Den højst forskellige udvikling mellem land og by i starten af 1900-tallet betød at børneflokken som voksne var meget forskellige at se til. Det er tydeligt, hvordan landboerne gik i anderledes tøj og så mere slidte ud pga det fysisk tunge og udmattende arbejde. Byboerne havde andre klæder, vaner og levestil, hvilket blev meget tydeligt, når de besøgte deres far og søskende i Dønnevælde. Billederne i familiealbummet viser dette tydeligt.

Men ifølge efterkommerne var der stor glæde og varme følelserne i den store børneflok og de nød at mødes til forskellige arrangementer og på ferier på Bjørstrupvej 17.

Sigfred, Lille Svend, Hans, Amanda, Svend og Christian 1928

Svend, lille Svend, Kristian, Amanda og Hans ca 1931

Permanent link til denne artikel: https://donnevelde.dk/personhistorier/svend-skomager/