Tilbage til Personer

De to Karen Nielsdatter

To piger, der begge hedder Karen Nielsdatter fødes i 1815

I kirkebogen for Græsted sogn står der i foråret 1815 to pigefødsler lige over hinanden, nemlig 28/5/1815 og 4/6/1815. Pigerne kommer begge til at hedde Karen Nielsdatter og selvom de bliver født i hver deres ende af sognet (hhv Pårup og Aggebo), ender de med at bo få kilometer fra hinanden (Dønnevælde og Valby Overdrev). De får begge et barn udenfor ægteskab tidligt i livet, men oplever også at blive gift derefter og få flere børn. Den ene bliver kun 50 år og dør af difteritis samtidig med et af sine børn, den anden bliver 77 år.

Så her er en helt almindelig hverdagshistorie om to liv i Holbo Herred i 1800-tallet.

Husmandsdatteren fra Aggebo

Den første Karen Nielsdatter er født 28/5/1815 som datter af husmand Niels Truelsen (f. 1779) og Birthe Larsdatter (f. 1790) i Aggebo.

Teksten med mørkest tekst på billedet fra kirkebogen ovenfor lyder:

Den 28. maj. Husm. Niels Truelsen og hustru Birthe Nielsdatter af Aggebo Skovhuus. Datter Karen. Test (vidner) Husm. Hans Larsens hustru Karen af Gr. Overdrev bar barnet. Niels Bensen, Peder Larsen, Hans Larsen alle af Aggebo Skovhuse. Mette Hans Datter af Gr. Overdrev

Niels Bensen og hans hustru Christiane Nielsdatter er i øvrigt naboer til de nybagte forældre.

Den lille Karen vokser op hos sin familie og efter sin konfirmation, kommer hun som alle piger på landet, ud at tjene. Ved folketællingen i 1834 er hun blevet 19 år og tjener på Bosøjregård, der ligger i Dønnevælde – i dag Dønnevældevej 115. Bosøjregård ejes og drives af Kirsten Nielsdatter, der er enke efter gårdmand Søren Clausen.

Imens bor Karens forældre stadig i Aggebo sammen med Karens 10 år yngre lillebror, Lars Nielsen

Ved folketællingen i 1840 kan vi se, at Karen er flyttet hjem og bor hos sine forældre i Aggebo. Faderen Niels Truelsen er 61 år og moderen Birthe Larsdatter er 50, så de har haft god brug for at have deres 25-årige datter samt en 15-årig søn boende hjemme. Som det fremgår er Niels “husmand med jord”, så der var jo en lille bedrift, der skulle passes.

Karen Nielsdatter bor hjemme hos sine gamle forældre i 1840

I uføre

Gunilds fødsel i 1843

Da Karen er 28 år gammel, kommer hun i uføre. Hun er stadig ugift, men i 1843 føder hun et uægte barn. Det sker den 19/1/1843 og det er en datter, der bliver døbt Gunnild Marie Jensdatter. Ude til højre i billedet ser man, at den  udlagte barnefader er en Jens Nielsen Vindahl fra Græsted.  I feltet for faddere ved dåben står: Baaren af Husm. Peder Svendsens hustru, Ane Balzersdatter i Græsted Skovhuse. Faddere: Peder svendsen ibid, Do (husmand) Niels Nielsen, Dønnevælde, XX Peder Larsen ibid. (Dønnevælde). 

Men som så mange andre små børn den gang, dør den lille Gunnild desværre tidligt, kun  3 mdr. gammel. Det sker den 25/4/1843.

Gunilds død 1843

Ifølge kirkebogen har Karen Nielsdatter “til huse i Dønnevælde” både ved datterens fødsel og død. Så hun er altså ude at tjene igen, selvom hun har det lille barn. Men ved folketællingen for 1845 bor hun igen hos sin far i Aggebo Skovhuse. Han er nu er enkemand og sammen med dem bor stadig Karens lillebror, Lars Nielsen, som er 20 år.

Giftermål

Da Karen lige er fyldt 30 år, lykkes det hende endelig at blive gift. Hun står brud i Græsted kirke den 20/6/1845. Gommen er ungkarl Jørgen Svendsen, som er født 12/10/1820 i Valby sogn som søn af Svend Jørgensen og Gertrud Hansdatter af Valby Overdrev.  Forlovere ved brylluppet er hendes far, Niels Truelsen og husmand Søren Hansen i Valby.

Karens og Jørgens bryllup 1845

Fem år efter vielsen finder vi familien i folketællingen for 1850, hvor de bor på matrikel 16b, på Valby Overdrev. I dag er adressen på ejendommen Valby Overdrev 7.

Karen og Jørgen har fået to børn, Svend Jørgensen (f. 1846, 4 år) og Birthe Kirstine Jørgensdatter (f. 1848. 2 år).  Huset er sandsynligvis overtaget fra Jørgens far og mor, eftersom moderen, Gertrud Hansdatter (f. 1790 60 år) bor der som aftægtsenke. Sammen med dem bor også Jørgens yngre bror, 28-årige David Svendsen. Han er dog i krigstjeneste på det givne tidspunkt (3-års-krigen). Han overlevede i øvrigt krigen og kom hjem igen.

Familien bor samme sted, da vi når folketællingen i 1860. De har nu fået fem børn. Ud over Svend (14 år) og Birthe Kirstine (12 år) er der Ane (1850 10 år), Larine (1852 8 år) og Nicoline (1854 6 år). De har stadig Jørgens gamle mor, Gertrud Hansdatter (1790, 70 år) boende på aftægt. De har på et tidpunkt fået et barn mere, som åbenbart er dødt. De bor således 8 mennesker på det lille parcelliststed.

Karens død

I 1866 var der åbenbart et større udbrud af difteri på Valby Overdrev. Mellem oktober 1865 og oktober 1866 ses 19 dødsfald i sognet alene af difteri. Hos en af familierne ses at både mor og to små børn dør og en anden familie døre fire børn.

Karen og Jørgens familie går desværre heller ikke uden om sygdommen. Karen selv og deres næstyngste barn, datteren Larine Jørgensen dør indenfor blot tre dage. Karen dør 17/5/1866, 50 år gammel og Larine tre dage senere, den 20/5/1866.

Karens og datterens Larines død af difteri i 1866

Jørgen

Karens mand, Jørgen Svendsen bliver boende i huset på Valby Overdrev til sin død. Vi finder ham i huset ved folketællingen i 1880, hvor han er 59 år og enkemand. Han bor med to  ugifte døtre, Birthe Kirstine på 31 og Ane på 29. Anes uægte datter, Laura Jensigne Svendsen på 3 år bor også hos dem. Laura er født 29/7/1876 og den udlagte barnefader er enkemand Niels Sørensen i Valby.

Folketællingen 1880

Ved folketællingen i 1890  er Birthe flyttet, men den 39-årige ugifte Ane er husholderske for sin 69-årige far og de har stadig Anes 13-årige datter, Laura Jensigne hos sig.

Ved folketællingen 1901 er Jørgen blevet 81 år gammel. Ane er blevet 51 år, er stadig ugift og holder hus for sin far og lille Laura er nok ude at tjene.

Da kirkebogen i Valby ikke går til længere end 1890, ved jeg ikke, præcis hvornår Jørgen dør. Men han var jo en ældre mand i 1901, så han dør nok kort efter 1901.

Ane bliver boende på matrikel 16 b (Valby Overdrev 7) og går på aftægt inden 1911. For ved folketællingen det år, kan man se, at Anes datter, Laura Jensigne er blevet gift med den jævnaldrende Svend Larsen og at de har overtaget ejendommen, hvor Ane nu er opført som “aftægtspige”. Det betyder, at hun aldrig blev gift, men at hun arvede huset fra sin far og kunne dermed lade det gå videre til datteren.

Gårdmandsdatteren fra Pårup

Den anden Karen Nielsdatter er født 4/6/1815  som datter af gårdmand Niels Hansen (f. 1774) og hustru Anne Hansdatter på Syderstedgård i Pårup, Græsted Sogn.

Gården har matrikel 3a, Pårup, ligger i dag på Pårupvej 130. Det var en større gård med mange tjenestefolk. I dag er gården revet ned og erstattet af en mindre, nyt hus.

I 1937 så gården sådan ud:

Syderstedgård, Pårupvej 130. Året er ca. 1937

I kirkebogen for Karen Nielsdatters fødsel står med mere utydelig skrift nederst:

Den 4. juni. Husm. Niels Hansen og Hustru Anne Hans Datter af Paarup. Datter Karen. Test. Gmd. Peder Pedersen i XX hustru bar barnet . Lars Christensens hustru i XX XX Alume. Hans Pedersen af Paarup, Hans Larsen ibid (sammesteds).

To piger, der begge hedder Karen Nielsdatter fødes i 1815

Ved folketællingen i 1834 er Karen blevet 19 år gammel, men bor stadig hjemme på gården hos sin far, der nu er blevet enkemand. Gården bestyres af Karens storebror, Hans Nielsen, der senere overtager gården.

I uføre

Men selv en gårdmandsdatter skal åbenbart ud at tjene – eller er der mon andre årsager til at Karen ikke er hjemme tre år senere? Vi finder hende nemlig næste gang i 1837, hvor hun 22 år gammel tjener hos en parcellist i Nejlinge, der hedder Jens Madsen i Nejlinge.

Mens hun er her, føder Karen nemlig den 29/4/1837 et uægte tvillingepar, hvoraf kun den ene overlever, nemlig Ane Hansdatter. Den udlagte barnefader er Hans Larsen fra Tulstrup ved Græsted.  I kirkebogen står at moderen er Karen Nielsdatter fra Pårup, der opholder sig os parcellist Hans Madsen i Nejlinge. Moderen udlægger ungkarl Hans Larsen fra Tulstrup i Græsted som fader.

Ane Hansdatters fødsel i 1837

En af fadderne ved dåben er en ung, forældreløs mand fra Sletelte, der hedder Rasmus Jacobsen. Han bliver senere bliver adoptivfar til den lille Ane, da han gifter sig med Karen i 1842.

Men inden det kommer så vidt, skal Karen forsøge at klare sig selv. Hun sætter sin datter, Ane i pleje hos sin storebror på Syderstedgård i Pårup og får plads som tjenestepige hos gårdmand og dyrlæge i Helsinge, Andreas Knudsen. Det fremgår af folketællingen for 1840, hvor Karen er 23 år gammel.

Giftermål

Den unge Rasmus Jakobsen og Karen finder dog frem til, at de skal giftes. Så da Karen er 25 og datteren Ane er 5 år, gifter Karen sig (11/9/1842) i Helsinge kirke med Rasmus Jakobsen. Det er opført at hun er tjenestepige i Nejlinge og han i Hemmingstrup.

Rasmus er fra Sletelte og hans slægt og historie er gennemgået nærmere på siden om Svend skomager. Klik her og læs mere. 

Rasmus, Karen og Ane flytter til Dønnevælde, hvor Rasmus får udstykket en parcel, der senere kommer til at hedde 2g, i dag Bjørstrupvej 17.

Ni måneder efter brylluppet føder Karen 28/5/1843 et dødfødt pigebarn . Den ulykkelige historie gentager sig og den 3/9/1844 føder hun igen, nu et dødfødt drengebarn.

Vi finder dem således i folketællingen 1845 i Dønnevælde, hvor de bor med Karens datter, Ane Hansdatter, der er blevet 8 år, men ikke andre levende børn.

Året efter, 19/2/1846 får de endnu en datter, som lever længe nok til at blive døbt 22/2/1846 som Inger Jensine Rasmussen. Men hun dør desværre også, blot 2 mdr. gammel den  13/4/1846 af mæslinger.

Inger Jensine Rasmussens fødsel 1846

Heldigvis går det bedre derefter og de får følgende børn – ud over Ane Hansdatter, som jeg i øvrigt ikke kan spore efter 1850:

  • Jens Rasmussen, (1847- 1944) Skomager
  • Tvilling 1 Mette Kirstine Rasmussen senere gift Ertner (12/6/1849- efter 1929)
  • Tvilling 2 Inger Jensine Rasmussen (12/6/1849-24/8/1874), som er ”berøvet forstanden fra fødslen”. Hun bliver kun 25 år og bor hele livet hos forældrene.
  • I 1852 føder Kirsten igen et dødfødt barn, denne gang en unavngiven pige.
  • Laurine Nikoline Rasmussen (1853-1937)
  • Svend Rasmussen (13/11/1856– 31/8/1938)

 

Fra Kirsten er 22 år og til hun er 41, føder hun 8 gange, hvoraf de to fødsler er med tvillinger. Af de 10 børn, dør de fire ved fødslen og en bliver hjerneskadet. To af børnene dør unge (sandsynligvis dør Ane også ung), så kun fire af dem får længere liv. Til gengæld ser de ud til at få gode  – og ikke mindst meget lange liv. De bliver alle langt over 80, den ene endda knap 100 år.

Kirsten og Rasmus bor i huset på Bjørstrupvej 17 frem til deres død i hhv 1890 og 1892. Inden da har den yngste søn, Svend Rasmussen overtaget huset.

Rasmus Jakobsen dør 8. marts 1890, 74 år gammel og er begravet i Græsted. Karen dør 29/6/1892 i København, Borgergade 40, Skt Pauls Sogn, men gravlagt på Græsted kirkegård 5/7/1892. Hun blev 77 år.

Som ældre folk går Karen og Rasmus på aftægt og afhænder ejendommen til den yngste søn, Svend. Den forbliver i familiens eje ca. 100 år frem. Karen og Rasmus samt deres børn er en af de mere kendte familier i Dønnevælde. Du kan læse meget mere om dem under personhistorien om ”Svend skomager”. Klik her for at læse. 

Matrikel 2g Dønnevælde. September 2018

Permanent link til denne artikel: https://donnevelde.dk/personhistorier/de-to-karen-nielsdatter/