Tilbage til Ejendomme

Bjørstrupvej 14 – matr. 2d Dønnevælde

Bjørstrupvej 14. Billedet er sandsynligvis fra første halvdel af 1900-tallet

Begyndelsen

18/1/1837 udstykkes en del af jorden fra Dønnevældes Bøghavegård ( i dag matrikel 2a, Dønnevældevej 101). Jordstykket befinder sig et stykke nede af Bjørstrupvej på den vestlige side og kom senere til at hedde matrikel 2d, i dag Bjørstrupvej 14.

I BBR står der, at huset er bygget i 1827, men skøderne tyder på, at det nok nærmere er 1837, der er den først bebyggelse.

Jordstykket udlejes i 1837 med en lejekontrakt på 99 år til den lokale skovfoged, som boede på det skovfogedsted, der på det tidspunkt lå lige indenfor skovbrynet i slutningen af Bjørstrupvej. Skovfogedhuset blev i 1894 flyttet længere ind i skoven og benævnes i dag som ”Bjørstruphus”.

Skovfogeden hed Frederich Anton Erhardt (f. 1785, død 6/4 1847) han var Dannebrogsmand og skovfoged på Bjørstruphus fra 1819-1847. [1] og var gift med Kirstine Hansen (f. 1786). De fik tre børn: Christoffer Niels Erhardt (f. 1815), Dorthe Frederikke Erhardt (f. 1817), Caroline Albine Erhardt (f. 1822).

Frederich Erhardt var vist kendt som en bister mand. Han skifter i hvert fald sine tjenestefolk ud ret jævnligt…

Skovfogeden bor ikke selv på matrikel 2d – ejheller på de andre matrikler, som han lejer (matrikel 5 og 2e), men det er sandsynligt at han lejer dem ud, måske til sine medarbejdere i skoven?

Jørgen Nielsen Larsen

Allerede i august 1842 fremlejer han i hvert fald 2d til en Jørgen Nielsen Larsen (f. 1809), som enten bor her eller på matrikel 5, der ligger tæt på. Jørgen og hans familie optræder i folketællingerne 1845, 1850 og 1860:

1845: Jørgen Nielsen Larsen (1809 36 år fra Langeland). Gift med (Ane) Kirstine Nielsdatter (1805 40 år, Tølløse). De har en plejedatter, Johanne Marie Breinig (1833 12 år, Tølløse) . Huset sælges videre i 1847 til en Jørgen Jørgensen???

1850: Jørgen Nielsen Larsen (1810 40 år, nu fra Langeland). Daglejer Gift med Ane (Kirstine) Nielsen (1806 44 år fra Ågerup ved Holbæk). Johanne er væk nu, nok ude at tjene.

1860: Jørgen Nielsen Larsen (1809 51 år, stadig fra Langeland). Arbejdsmand. Gift med Ane Kirstine Nielsdatter (1806 54 år fra Ågerup ved Holbæk) De har nu et plejebarn, Ferdinand Jensen (1856 4 år).

I 1862 fremlejer Jørgen et stykke af jorden til en Peder Hansen. Dette er sandsynligvis det hjørne af grunden, der senere bliver til matrikel 2k, det nuværende Bjørstrupvej 12.

Jens Nielsens familie

I efteråret 1862 overgår lejemålet fra Jørgen Nielsen Larsen til Jens Nielsen  (13/9/1824 43 år fra Melby. Begravet 29/5/1886 i Græsted). Det kan ses, fordi han tegner en forsikring på huset. Jens er flyttet hertil med sin kone og børn og de og deres efterkommere bor i huset frem til 1902. Vi ser dem derfor i folketællingerne for 1870, 1880, 1890 og 1901.

1865 fremlejer fra Peder Hansen, der bor på nabogrunden 2k, denne til Jens Nielsen. Dermed kommer denne del af grunden og huset på den tilbage til ejeren på 2d. Han lejer det ud til forskellige familiemedlemmer, fx konens søstre, der bor der mens de er i sylære hos ”søstrene” på matrikel 12 (Dønnevældevej 94)

15/9/1874 køber Jens Nielsen endelig ejendommen i stedet for at leje den. Der ligger et skøde fra ejeren af Bøghavegaard 2a, Hans Hansen til Jens Nielsen.

24/5/1886 dør Jens Nielsen og huset overgår til enken, Sidse Albrechtsdatter ( f. 9/5/1826).

11/12 1888 findes et skifteretsdokument fra Jens Nielsens enke, Sidse Albrechtsdatter til sønnen Christian Jensen (f. 1864), der endnu er ugift. Sidse bliver boende som aftægtskone.  De ses i folketællingen for 1890 boende der sammen alene.

1891 gifter Christian Jensen sig med Nikoline Kristensen (f. 1870 i Anneisse) og de får to børn, Jens Nikolaj Jensen (9/3/1893) og Sigrid Kristine Jensen (1896).

Nikolaj skriver som voksen en beretning om sin barndoms Bjørstrupvej og Dønnevælde. Han nævner husene i området, beskriver de mennesker, der boede i dem og sine egne barneoplevelser i slutningen af 1890’erne. Denne beretning har jeg kommenteret med faktuelt research omkring de personer og steder, som Nikolaj beskriver.

Nikolaj beskriver bl.a. at hans fader istandsætter matrikel 2k (Bjørstrupvej 12), da det var et meget forfaldent lille hus før.

Johan Christian Nielsen

29/7/1902 sælger Christian Jensen 2d til naboen, Johan Christian Nielsen (f. 1867). Denne boede tidligere på matrikel 2e i det lille hus uden jord, matrikel 2e, kaldet ”Lygten”, men flytter nu over i dette større hus sammen med sin lille familie. Christian, Nikoline, Nikolaj og Sigrid flytter til Annisse. ”Lygten” eksisterer ikke længere.

10/5/1910 sælger Johan Christian Nielsen 2d til murer Christian Nicolaj Nielsen (f. 1886), som også bor i huset ved folketællingen 1911. Samtidig er Johan og familien flyttet over på matrikel 2o, der i dag hedder Bjørstrupvej 5. Murer Kristian N. Nielsen (f. 1886 25 år fra Græsted) bor med sin kone Karen Marie Nielsen (1888 23 år fra Græsted) og deres datter Sara Rebekka Nielsen (1910 1 år fra Græsted).

10/12/1912 køber Murer Herman Nielsen matrikel 2d (skødet ligger på lokalhistorisk arkiv). Til gengæld flytter murer Christian Nicolaj Jensen til Pikkerhuse 1a, Dønnevældevej 66, hvor han er opført i folketællingen 1916. Herman og hans kone, Kristine Larsen. De har en lille datter, Edit Sarah Marie Nielsen, der dør to dage efter overtagelsen af huset, 12/12/1912. Herman sælger ejendommen igen 9/2/1915 til Svend Skomager Rasmussen.

Svend Rasmussen, skomager

Herman Nielsen sælger 9/2/1915 2d til genboen fra matrikel 2g (Bjørstrupvej 17), Skomager Svend Rasmussen (skødet ligger på lokalhistorisk arkiv). Købesummen er 2900,- Svend lejer huset ud til teglværksarbejder Karl Kristian Hansen (f. 9/12/1877), som optræder der i folketællingerne 1916 og 1921. Karl har tidligere (1911) boet til leje på matrikel 8 (Bjørstrupvej 37), men da det blev solgt i 1913 er han rykket ind her lidt længere oppe ad vejen.

Karl Kristian Hansen er 39 år i 1916 (f. 9/12/1877) og gift med Maren K. Hansen (9/12/1871 45 år). Deres ældste barn , Sigurd (ukendt fødselsdag, men nok ca 14 år) er ude at tjene og hjemme er Alfred Hansen (9/4/1904 12 år) og Knud Hansen (2/1/1906 10 år). I 1918 får de yderligere en datter, Karen Valborg Hansen.

I folketællingen 1925 er lejefamilien flyttet til en anden lejebolig på Græsted Overdrev og ejeren, Svend Rasmussen Skomager er selv flyttet over i 2d og anvender det som aftægtsbolig for sig selv. Imens har han ladet sønnen Karl overtage matrikel 2g (Bjørstrupvej 17). 11/8/1938 dør Svend Rasmussen og 2d arves af hans anden søn, Alfred Robert Rasmussen f. 8/10/1895 (skødet ligger på lokalhistorisk arkiv). Købesum 4820 kr.

Thorgny Børge Madsen

Husets sidste, længerevarende beboere blev Thorgny Børge Madsen (3/5/1927-6/2/1998) og hans hustru, Frede Hulda Larsen (31/7/1925-2016).

Alfred Robert Rasmussen sælger huset til Thorgny den 29/12/1951 og den 26/7/1952 bliver Thorgny og Frede gift i Mårum kirke.

Notits i Frederikssund Dagblad fra 24/7/1952 om Thorgny og Fredes vielse

Thorgny er født i Dønnevælde. Han er søn af Carl Madsen, som boede på matrikel 7 (Bjørstrupvej 33).

Frede kom heller ikke langvejs fra. Hun er datter af husmand Hans Marius Larsen og Martha Kirstine Margrethe Jensen fra Græsted Overdrev (Mårum Sogn). De boede på matrikel 11, Græsted Overdrev, i dag Ryttermosevej 30.

Thorgny og Frede er husket af mange fra omegnen. De var flinke folk, der var meget private. Thorgny var arbejdsmand på Dønnevælde Teglværk og Frede spillede på flere instrumenter og gav fx guitarundervisning til døtrene fra Faxemosegård. Thorgny og Frede levede et religiøst liv og deltog i indre missions arbejde i Græsted.

De fik ingen børn

Thorgny Børge Madsens døde i 1998 og Frede flyttede på plejehjem omkring 2013. Hun døde i 2016.

Huset blev købt af naboerne Palle og Marianne Jørgensen fra Bjørstrupvej 20 den 1/1/2014 og blev 1/2/2017 solgt videre til en tømrermester Dennis fra Dønnevældevej 19. Der er nu bygget et nyt hus lidt længere inde på grunden og Gribskov kommune har krævet, at oprindelige hus blev revet ned.

Derfor blev det gamle hus blev revet ned i juni 2019. Inden da fik jeg heldigvis lov til at tage nogle fotos af huset. Den gamle trædesten fra indgangen til laden fik jeg også lov at tage og den og vil fremover fungere som trædesten ved køkkendøren til Bjørstrupvej 37a.

Bjørstrupvej 14 lige før det blev revet ned. Indgangsdøren ses til højre, laden i midten.

Parti fra bryggerset

Det gamle hønsehus. Bemærk lemmen nederst til højre

Lemmen fra grisestien

Frede spillede på flere instrumenter. Her se hendes harmonium – populært kaldet “en salmecykel”, fordi man skal træde på pedalerne for at give luft til piberne.

Noder til harmonium, cithar og guitar. De fleste noder er til salmer og kirkelige sange.

Et sidste farvel til et smukt gammelt hus. Trædestenen for porten er flyttet til Bjørstrupvej 37.

[1] Læs om ham i ”Gribskov” Flemming Rune side 282

Permanent link til denne artikel: http://donnevelde.dk/ejendomshistorier/bjoerstrupvej-14-matr-2d-doennevaelde/