Ordliste

Hvad betyder de stednavne og udtryk, der bruges på hjemmesiden? Her ses en alfabetisk ordforklaring.

Aggebo: Af Aggi (mandsnavn Agge), bothæ (lille hus, hytte). Ejerlav i Valby Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt. Grænser op til Dønnevældes nordvestlige hjørne. Se udstrækning ved at klikke her. 

Aggebo skovhuse: Ejerlav beliggende i Græsted Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg amt. Området ligger lige nord for Dønnevælde og Pikkerhuse og husstande herfra bliver af og til fejlagtigt talt med i folketællinger for hhv Pikkerhuse og Dønnevælde. Se udstrækningen ved at klikke her. 

Alme: Aleme, Allume,  af al (elletræ), -um (hjem, bebygget egn). By og ejerlav i Græsted Sogn. Grænser ikke direkte op til Dønnevælde, men ligger nord for Græsted by. Alme ejerlav indeholder relativt mange og store gårde i forhold til Dønnevælde-området. Se udstrækning ved at klikke her. 

Amt:

Breddam: af dam, (dæmning, inddæmmet stykke, lille sø). Stikvej fra Dønnevældevej ned mod Græsted Overdrev. Først udstykket i større grad omkring år 2000.

Dønnevælde: Dunewælde  af døn (drøn, buldren, dønne = gøre  larm), væld (kildevæld). “De larmende, brusende kilder”. Ejerlav beliggende i Græsted Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt. Se udstrækning ved at klikke her. Læs flere detaljer under “områdernes historie” og “kort over områderne“.

Ejerlav: 

Faksemose: Moseområde beliggende på grænsen mellem Græsted overdrev og Dønnevælde. Der har været udbredt tørveskæring i Faksemose og resten er stort set drænet, men enkelte vådområder eksisterer endnu.

Folketælling: Fra 1787 til 1840 afholdtes jævnligt folketællinger i Danmark. Ved en folketælling gik betroede mænd rund til hvert hus i sognet og nedskrev husstandens medlemmer, deres alder, ægteskabelig stilling, arbejde og af og til også andre oplysninger, fx om religiøs overbevisning, fødesogn, matrikelnummer, ægteskab, oplysninger om evt. sindssygdom, fattighjælp mm. Det var ikke de samme oplysninger, der blev nedskrevet hvert år.
Der er også forskel på kvaliteten af optegnelserne. Nogle folketællere var mindre præcise end andre fx mht alder, navne, husstande mm.
Alle folketællingerne ligger åbent tilgængelige på nettet. Originalerne finder du ved at klikke her. Nogle af tællingerne er også gjort søgbare, dem kan du finde ved at klikke her.

Grib Skov: Griibs Skov, af grib (at gribe). Gribsjord. ( “Et stykke jord, som er er rebet, (grebet?), og hvoraf enhver kan tage”). Gribsgods, (gods uden ejermand).

Græsted: Græsholtæ, Græste, Græselt. Af græs,  (holtet, hvor ser vokser eller er god græsning)  og holt ( skov, lund). By og ejerlav i Græsted Sogn. Grænser op til Dønnevælde og Pikkerhuse. Se udstrækning ved at klikke her.

Græsted Overdrev: Græsted, se ovenfor. Overdrev:  ore, (jord, som i landsbyfællesskabet henlå udyrket og benyttedes til fælles græsgang), og drev (at drive vej til græsgang). Ejerlav i Græsted Sogn. Grænser op til Dønnevælde og Pikkerhuse samt Skovbjørstrup og indeholder områdebetegnelserne Faksemose og Stejleborg (se disse). Se udstrækning ved at klikke her. Der er stærke forbindelser mellem Græsted overdrev og Dønnevælde/Pikkerhuse.

Græsted Skovhuse:

Harager Hegn:  flere tolkninger : af Hargh (offersted) eller personnavn Hodr, hare eller harve.

Hemmingstrup: Hemmingstorp, Hemmyngstrup, af Heming (mandsnavn) og torp (oprindelig betydning “ryddet plads”, hvorfra senere betydning “bebyggelse” har udviklet sig).

Herred:

Hugger: Fællesbetegnelse for træhåndværkere, såsom snedker, tømrer og hjulmager

Mårum:  Martheme, Morummme, Maarme, af marth (skov) eller mår (dyrenavn), og -um (hjem).

Nejlinge:  Newlinghe, Nithlinge, Nøtlinge, ( muligvis af ordet “ned” eller af et stamme- eller slægtsnavn, hvor ordet “ned” indgår) , og   -inge, (af -vang, – vig,  -lænde, -lund, -land).

Pikkerhuse:  af pikker (stenhugger, brolægger). Ejerlav i Græsted sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt. Pikkerhuse er et ganske lille ejerlav, der består af tre matrikler, som alle er husmandssteder. Det ligger klemt inde mellem Dønnevælde, Græsted og Aggebo ejerlav. Se udstrækning ved at klikke her. Læs flere detaljer under “områdernes historie” og “kort over områderne“.

Sogn:

Skov-Børstrup:  Biørnstrupe, af mandsnavn Bjørn. Strup: Af torp, (landsby, udflytterby, enkeltgård).

Sletelte:  Sletheholte, Slætholt, Slettilt. Af slette, ( jævnt, skovløst jordareal) og holt (skov lund). Ejerlav i Valby sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt.

Stejleborg:

Søborg sø:

 

Permanent link til denne artikel: http://donnevelde.dk/?page_id=626